Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ. Σερρών

Tην Παρασκευή συνεδριάζει το Δ.Σ.
Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξή του πρόκειται να συνεδριάσει την ερχόμενη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 στις 19.00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex. Αναλυτικότερα :
 
Έχοντας υπόψη:
– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. και
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση περί αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Σερρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 135275/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/22-05-2017) και με παράλληλη διεύρυνση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς ομάδες και διακανονισμούς, βάσει της παρ. 5 άρθ. 11 Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-03-2020.
Ενημέρωση: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χαλκιόπουλος Α.
ΘΕΜΑ 2ο: Καθιέρωση Δημόσιας Εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Σερρών, προς τιμή των ηρώων που με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν τη διάσωση των Ελλήνων Σερραίων από την προγραμματισμένη υπό των Τούρκων σφαγή του 1821.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αρ. 5/2021 Α.Δ.Σ.: ¨Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2021¨, ως προς την αναπληρούμενη γραμματέα της επιτροπής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 6 του άρ. 199 του Ν. 3463/2006 για τα έτη 2021-2023.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.
ΘΕΜΑ 5ο: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 01-04-2021 έως 30-09-2023 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσο του επιχειρησιακού προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονίας 2014-2020¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διαδημοτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ) Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο ερμηνείας τοπίου της Αδριατικής» (Adriatic Landscape Interpretation Network) με το ακρωνύμιο ¨Adrilink¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών με θέμα: ¨Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών για την δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση έντοκης κατάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου Σερρών σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 9ο: Παραίτηση από άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, του κ. Κυριακίδη Γεωργίου του Αλέξανδρου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας και παράλληλη απομάκρυνση του σώματος αυτού.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Σερρών, με την κωδική ονομασία ¨ΒΟΡΕΑΣ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 12ο: Όροι και διαδικασία απ’ ευθείας εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κ.Ε.Π. 0747 Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκμίσθωσης διά δημοπρασίας του υπ’ αρ. 364 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Επταμύλων, των υπ’ αρ. 217, 356, 400 & 473 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Μετοχίου και του υπ’ αρ. 22 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Κρίνου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη έκτασης μεταξύ των Ο.Τ. 139 και 140.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 15ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1080/2002 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Έξοδα ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
 
 
 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα