Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια

Εκδήλωση κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια»
 
Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί εργαζομένους και επαγγελματίες σε εκδήλωση κατάρτισης – εκπαίδευσης σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 πμ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια» και ακρωνύμιο 3ΕΜ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.
Το έργο «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3Εm» έχει ως γενικό στόχο την εφαρμογή ενεργειών ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια που διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διασυνοριακή περιοχή, με επιμέρους στόχους τη:
1. Δέσμη μέτρων ανασυγκρότησης δημόσιων κτιρίων (όπως πχ νηπιαγωγεία, σχολεία και κτίρια δήμων) για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και,
2. Ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε δημόσια κτίρια (δημοτική διοίκηση, υπάλληλοι εκπαιδευτικών κέντρων και νηπιαγωγείων) κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας.
Η παρούσα εκδήλωση αποτελεί μέρος των ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο 3Em στοχεύοντας στην υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των ικανοτήτων των εργαζομένων σε δημόσια κτίρια (εργαζόμενοι δήμων, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες) με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης αλλά και ευαισθητοποίησης των χρηστών (και ειδικά των μαθητών/τριών) σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Για τη συμμετοχή σας επισκεφτείτε το παρακάτω link: https://zoom.us/j/93511905706…
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 3Em στην ιστοσελίδα https://3em.eu/
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα