Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Σερρών

Σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX,  καλούνται τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σερρώνμε θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσεων του Δήμου Σερρών για τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης..      

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού και επιστροφή του ποσού των 60.255,60 € στην DIGEA Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και κατάργηση της δίκης με παραίτηση από τα δικόγραφα των υπό κρίση ανακοπών και αγωγών εκ μέρους της DIGEA Α.Ε. σε βάρος του Δήμου Σερρών.      

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση τροποποίησης της αρ. 667/2014 ΑΔΣ περί ¨Καθορισμού του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων¨.      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση διαγραφής τέλους ταφής για θανόντα δημότη μας. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

                        α) Αναμόρφωση (12η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού  οικ. έτους 2021 για

                               την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  272.800,00 €  από  το  Υπουργείο

                               Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προ-

                               προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19   και

                           β) Αναμόρφωση (13η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για

                                την ενίσχυση διαφόρων κωδικών εξόδων.                                                                                                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση καταγγελίας μίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 83 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Γ.Π.Σ. ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ¨Περιοχές Εξυπηρέτησης Αστικού Πληθυσμού¨.       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 546/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με θέμα ¨Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 227 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως ¨Χώρο Δημοτικού Σχολείου¨.       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Χαρακτηρισμός ως χώρου πρασίνου του, κηρυγμένου ως διατηρητέου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου, οικοπέδου με αριθμό 4 στο Ο.Τ. 48 της πόλης των Σερρών.       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση νέας παράτασης ολοκλήρωσης (9η τροποποίηση) της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με το ακρωνύμιο Cultural Dipole.                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 1378, 1379 και 1350Β αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.                       

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) συνεργείου μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων στην οδό Δαγκλή 16 στις Σέρρες. .                       

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών:

                        α) θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης για όχημα της Εφορίας Αρχαιοτή-

                             των Σερρών,

                        β) θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Κωστοπούλου 

                             και

                        γ) θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης  δικύκλων  στις  οδούς  Ν. Φωκά

                            και Σπετσών.                

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση τροποποίησης της αρ. 20/2021 Α.Δ.Σ. που αφορά την ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Μυρωνίδου Κωστούλα του Φωτίου, πρώην δημ. υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης¨.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην ¨ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Γ. – ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δ. Ο.Ε.¨, στην πόλη των Σερρών.                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα