Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια

Τελική εκδήλωση του έργου «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια 3ΕΜ»

Ο Δήμος Σερρών σας προσκαλεί στην τελική εκδήλωση πληροφόρησης – ενημέρωσης σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 και ώρα 11.00 πμ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια» και ακρωνύμιο 3ΕΜ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Το έργο «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3Εm» έχει ως γενικό στόχο την εφαρμογή ενεργειών ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια που διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διασυνοριακή περιοχή, με επιμέρους στόχους τη:

  • Δέσμη μέτρων ανασυγκρότησης δημόσιων κτιρίων (όπως πχ νηπιαγωγεία, σχολεία και κτίρια δήμων) για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και,
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε δημόσια κτίρια (δημοτική διοίκηση, υπάλληλοι εκπαιδευτικών κέντρων και νηπιαγωγείων) κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας.

Η παρούσα εκδήλωση αποτελεί μέρος των ενεργειών που υλοποιούνται από το Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του έργου 3Em για την ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω δράσεων ενημέρωσης με σκοπό την υιοθέτηση νέων συνηθειών εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τη συμμετοχή σας επισκεφτείτε το παρακάτω link:

 https://zoom.us/meeting/register/tJMkdOmvrT0pHNMi-i0VOjWQK1bXUtJtN80R 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο 3Em στην ιστοσελίδα https://3em.eu/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα