Την Τετάρτη η συνεδρίαση του Δ.Σ. Σερρών

 
Σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Ανακήρυξη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών, παράδοση σ’ αυτήν του χρυσού κλειδιού της πόλης.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος
 
ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού τρόπου Ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μαργαρίτη Σχοινά ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών, παράδοση σ’ αυτόν του χρυσού κλειδιού της πόλης.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος
 
ΘΕΜΑ 3ο: Πρόταση ονοματοδοσίας κεντρικής οδού σε οδό Αρχιστρατήγου Εμμανουήλ Παπά.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πραγματοποίησης τελετής αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με το Δήμο Κασσάνδρας (Α’ φάση).
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης της 17ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών και έγκριση όρων συμμετοχής και λειτουργίας της για το 2021.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος
 
ΘΕΜΑ 6ο: Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 01-06-2021 έως 31-05-2023 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.
 
ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση κατά χρήση χώρων 5ου Γυμνασίου Σερρών για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας διαγωνισμού ESB EUROPALSO στις 11-13 Ιουνίου 2021.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 9ο: Αναμόρφωση (15η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την υλοποίηση της πράξης ¨Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨ Ε.Π. ¨Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί καθορισμού του ποσού της.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου όπου στεγάζεται το ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα Ρομά¨ και πληρωμή μισθωμάτων.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.
 
ΘΕΜΑ 12ο: Παράταση μίσθωσης για 2 έτη, βάσει της παρ. 1 άρθ. 49 του Ν. 4795/2021, των Δημ. Καταστημάτων με αρ.: α) 1 & 2, β) 10, γ) 11, δ) 14, ε) 17, στ) 20, ζ) 21, η) 23 και θ) 28.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 13ο: Περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία, μίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 14ο: Εκμίσθωση δια δημοπρασίας των υπ’ αρ. 251 & 387 σχολικών αγρών αγροκτήματος Βαμβακούσσας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των όρων της απ’ ευθείας εκμίσθωσης του κτηρίου της Κοινότητας Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής από κατεχόμενη δημοτική έκταση στο αγρόκτημα Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της με αριθμό 22/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το συμβατικό χρόνο της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» Α.Π. 4: «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 18ο: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
α) για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨RED ENERGY IKE¨ και
β) για το έργο: ¨Καθαρισμός χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών¨
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 20ο: Ονοματοδοσία ανώνυμων δρόμων της Τ.Κ. Επταμύλων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 21ο: Περί θανάτωσης ή διατήρησης υγιούς δένδρου, ευθύνης του Δήμου Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Τουρτούρας Ι. και Δινάκης Κ.
 
 

Μοιραστείτε:

Περισσότερα

Σχετικά Νέα