Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕΣΩ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024»

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών διοργάνωσης των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ

Περισσότερα »

Ανακοίνωση Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επί Ωρομισθία για το Μουσικό Φυτώριο

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά δύο (2) άτομα (ειδικότητα ΠΕ Μουσικών) για την κάλυψη των αναγκών

Περισσότερα »

Ανακοίνωση Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επί Ωρομισθία για τα τμήματα Χορού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά δύο (2) άτομα (ειδικότητα ΠΕ Δασκάλων Χορού) για την κάλυψη των αναγκών

Περισσότερα »

Ανακοίνωση Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επί Ωρομισθία για το Γυμναστήριο Ενηλίκων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά δύο (2) άτομα (ειδικότητα ΠΕ Γυμναστών) για την κάλυψη των αναγκών του

Περισσότερα »

Ανακοίνωση Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επί Ωροσμισθία για το Εικαστικό Εργαστήρι “ΑΡΤΙΟ”

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά οκτώ (8) άτομα (ειδικότητα ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΓΓΕΙΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) για

Περισσότερα »