Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Δασκάλας Χορού ως Υπεύθυνου για την Λειτουργία των Τμημάτων Χορού της Κ.Ε.Δ.Η.Σ.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Εκπαιδευτικού Υλικού και Λοιπών Ειδών Γραφείου

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί στην προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,έτους 2020» για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ, του

Περισσότερα »

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Ανάδοχου Μίσθωσης και Εκμετάλλευσης του Κυλικείου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης (κατακύρωσης) το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και

Περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εδεσμάτων και Ροφημάτων για τις Ανάγκες των Εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Έτους 2020

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των ειδών της

Περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης (χαρτικά, απορρυπαντικά-σαπούνια, διάφορα είδη

Περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης (χαρτικά, απορρυπαντικά-σαπούνια, διάφορα είδη

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Υλικού Προβολής Καθώς και της Προβολής των Εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 13-12-2019 ΕΩΣ 13/01/2020.  

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διοργάνωση του Επιχορηγούμενου Προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού #followyourARt της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών & προμήθειας που αφορά την διοργάνωση του επιχορηγούμενου προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού #followyourARt για το έτος 2019, που θα πραγματοποιηθεί

Περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Διαμόρφωση και Κατασκευή Εξωτερικού Χώρου και Οικίσκων Πολιτείας των Ευχών 2019

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των

Περισσότερα »