Μουσείο Τύπου Σερρών

Τύμβος Καστά Αμφίπολης- Εργασίες αποκατάστασης του αναγλύφου της περιοχής

  Ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2016 οι εργασίες άμεσης προστασίας και αποκατάστασης του αναγλύφου της περιοχής στον Λόφο-Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Είχε προηγηθεί αυτοψία που διενεργήθηκε

Περισσότερα »