Συνεδριάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων

Περισσότερα »