2021

Συνεδρίαση Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Σέρρες 25/11/2021 Αρ. Πρόσκλησης: 13 Αρ. Πρωτ.: 3643 ΠΡΟΣ Ταΐρη Γεώργιο Σιαμάγκα Δημήτριο Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπα Παντελή Δημητρίου Ιωάννα Κηπουρού Μαριάνθη Ανατολάκη Συρματένια Δρόντζα Κωνσταντίνος

Περισσότερα »

Συνεδρίαση Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Σέρρες 25/11/2021 Αρ. Πρόσκλησης: 12 Αρ. Πρωτ.: 3642 ΠΡΟΣ Ταΐρη Γεώργιο Σιαμάγκα Δημήτριο Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπα Παντελή Δημητρίου Ιωάννα Κηπουρού Μαριάνθη Ανατολάκη Συρματένια Δρόντζα Κωνσταντίνος

Περισσότερα »