☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
 
 
Η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Σώματος (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX) θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), με με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2020.