☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο
Διανομή καυσόξυλων από τον Δήμο Σερρών για την ενίσχυση των ευάλωτων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών.
Αιτήσεις υποβάλλονται:
Γραφείο 124 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 36, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών)
Από τις 03-08-2022 έως τις 12-08-2022
Ώρες 09:00-12:00
Δικαιολογητικά
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Έντυπο Ε1 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)
4. ΕΝΦΙΑ 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Λογαριασμός ΔΕΚΟ