☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Εγγραφές στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΚΕΔΗΣ του Δήμου Σερρών

Για τους γονείς που ενδιαφέρονται επισυνάπτουμε την ανακοίνωση με τις σχετικές οδηγίες